Bestemmingsplan Buitengebied

Bestemmingsplan Buitengebied heeft op 22-04-2021 de status ontwerp gekregen door .

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en...

product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

product-image

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal 39,93 in plaats van...

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

product-image

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen...

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om...

product-image

Maatvoering Perceel

 49.99

Direct inzicht in de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens...

Maatvoering Perceel

 49.99

Direct inzicht in de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de...

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.1952.bpmigbuitengebied
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.1952.bpmigbuitengebied-on01
Planstatus
ontwerp
Officiële bekendmaking staatscourant

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 236.434.064 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 175.111.035 74,06%
- Agrarisch - Bedrijf (art. 3) 3.415.371 1,44%
- Agrarisch - Cultuurgrond (art. 4) 170.511.410 72,12%
- Agrarisch - Glastuinbouw (art. 5) 1.063.300 0,45%
- Agrarisch - Paardenhouderij (art. 6) 120.953 0,05%
Bedrijf 1.726.835 0,73%
- Bedrijf (art. 7) 544.592 0,23%
- Bedrijf - Gaslocatie (art. 9) 308.046 0,13%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 10) 32.797 0,01%
- Bedrijf - Rioolwaterzuivering (art. 11) 31.971 0,01%
- Bedrijf - Tankstation (art. 12) 58.822 0,02%
- Bedrijf - Transformatie- en verdeelstation (art. 13) 200.123 0,08%
- Bedrijf - Zandwinning (art. 14) 550.482 0,23%
Bos 4.989.715 2,11%
- Bos (art. 15) 4.989.715 2,11%
Cultuur en ontspanning 69.663 0,03%
- Cultuur en ontspanning (art. 16) 69.663 0,03%
Gemengd 288.953 0,12%
- Gemengd (art. 17) 288.953 0,12%
Groen 1.296.105 0,55%
- Groen (art. 18) 1.296.105 0,55%
Horeca 91.089 0,04%
- Horeca (art. 19) 91.089 0,04%
Maatschappelijk 479.657 0,20%
- Maatschappelijk (art. 20) 32.029 0,01%
- Maatschappelijk - Wooncentrum (art. 21) 447.628 0,19%
Natuur 29.076.201 12,30%
- Natuur (art. 22) 29.076.201 12,30%
Recreatie 200.818 0,08%
- Recreatie (art. 23) 200.818 0,08%
Sport 615.603 0,26%
- Sport (art. 24) 488.721 0,21%
- Sport - Manege (art. 25) 126.881 0,05%
Verkeer 8.567.940 3,62%
- Verkeer (art. 26) 8.043.614 3,40%
- Verkeer - Railverkeer (art. 27) 524.326 0,22%
Water 10.224.809 4,32%
- Water (art. 28) 10.224.809 4,32%
Wonen 3.668.144 1,55%
- Wonen (art. 29) 3.370.867 1,43%
- Wonen - VAB (art. 30) 297.277 0,13%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 6.526.898 2,76%
- Leiding - Gas (art. 31) 2.778.241 1,18 %
- Leiding - Hoogspanning (art. 32) 293.305 0,12 %
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 33) 2.648.423 1,12 %
- Leiding - Riool (art. 34) 622.272 0,26 %
- Leiding - Water (art. 35) 184.658 0,08 %
Waarde 181.709.668 76,85%
- Waarde - Archeologie 1 (art. 36) 1.962.771 0,83 %
- Waarde - Archeologie 2 (art. 37) 942.580 0,40 %
- Waarde - Archeologie 3 (art. 38) 188.247 0,08 %
- Waarde - Archeologie 4 (art. 39) 107.590.768 45,51 %
- Waarde - Cultuurhistorie - Karakteristiek (art. 40) 1.186.733 0,50 %
- Waarde - Cultuurhistorie - Monument (art. 41) 60.477 0,03 %
- Waarde - Landschap (art. 42) 69.778.092 29,51 %
Waterstaat 4.568.632 1,93%
- Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 43) 4.568.632 1,93 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Geluidzone 28.882.222 12,22%
- geluidzone - industrie (art. 47.2) 28.882.222 12,22 %
Milieuzone 1.766.216 0,75%
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 47.4) 1.766.216 0,75 %
Overige zone 1.725.779 0,73%
- overige zone - gaslocatie (art. 47.11) 1.428.290 0,60 %
- overige zone - maatwerkmethode (art. 14.3) 297.490 0,13 %
Veiligheidszone 6.616.879 2,80%
- veiligheidszone - bevi (art. 47.5) 838.423 0,35 %
- veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen (art. 6.6.9) 5.778.456 2,44 %
Vrijwaringszone 9.255.680 3,91%
- vrijwaringszone - (energie)infrastructuur (art. 47.8) 2.903.784 1,23 %
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 47.9) 3.553.240 1,50 %
- vrijwaringszone - radiotelescoop (art. 6.6.11) 1.981.452 0,84 %
- vrijwaringszone - vaarweg (art. 47.10) 817.205 0,35 %