6.6
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied, tweede herziening heeft op 28-01-2016 de status vastgesteld gekregen door Montferland.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Montferland
Dossier
NL.IMRO.1955.bplgbgalgherz02
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.1955.bplgbgalgherz02-va01
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 95.141.094 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 2) 6.799 0,01%

- Agrarisch met waarden (art. 2) 516 0,00%

- Wonen (art. 2) 136.714 0,14%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 2) 461 0,00%

- Waarde - Archeologie 2 (art. 2) 11.093 0,01%
- Waarde - Archeologische Verwachting 1 (art. 2) 102.071 0,11%
- Waarde - Archeologische Verwachting 2 (art. 2) 10.536 0,01%
- Waarde - Archeologische Verwachting 3 (art. 2) 10.029 0,01%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 2) 4.837 0,01%

- overige zone - ehs-ecologische verbindingszone (art. 2) 17.209 0,02%
- overige zone - ehs-natuur (art. 2) 6.996 0,01%
- overige zone - ehs-verweven (art. 2) 4.935 0,01%
- overige zone - grondgebonden landbouw (art. 2) 1.661 0,00%
- overige zone - natuur- en landschapswaarden (art. 2) 13.592 0,01%
- overige zone - openheid (art. 2) 516 0,00%
- overige zone - relief (art. 2) 516 0,00%
- overige zone - waardevol landschap (art. 2) 67.213 0,07%

- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 2) 32.479 0,03%
- reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied (art. 2) 5.084 0,01%