6.5
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Buitengebied derde herziening heeft op 12-07-2016 de status ontwerp gekregen door Montferland.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Montferland
Dossier
NL.IMRO.1955.bplgbgalgherz03
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.1955.bplgbgalgherz03-on01
Planstatus
ontwerp
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 94.869.334 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 2) 81.712 0,09%
- Agrarisch - Paardenhouderij (art. 2) 7.966 0,01%

- Agrarisch met waarden (art. 2) 4.755 0,01%

- Bedrijf (art. 2) 33.223 0,04%

- Bos (art. 2) 47.302 0,05%

- Groen (art. 2) 32.784 0,03%

- Natuur (art. 2) 371.721 0,39%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 2) 882.780 0,93%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 2) 182.481 0,19%

- Water (art. 2) 42.778 0,05%

- Wonen (art. 2) 64.823 0,07%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 2) 8.853 0,01%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 2) 229.483 0,24%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 2) 150.323 0,16%
- Waarde - Archeologische Verwachting 1 (art. 2) 29.159.255 30,74%
- Waarde - Archeologische Verwachting 2 (art. 2) 25.951.585 27,36%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 2) 3.266.985 3,44%
- milieuzone - waterwingebied (art. 2) 648.113 0,68%

- overige zone - archeologie vervallen (art. 2) 30.414.297 32,06%
- overige zone - conserverend dek (art. 2) 12.058.455 12,71%
- overige zone - gelders natuurnetwerk (art. 2) 20.482.559 21,59%
- overige zone - groene ontwikkelingszone (art. 2) 3.886.528 4,10%
- overige zone - groene ontwikkelingszone-ecologische verbindingszone (art. 2) 6.594.471 6,95%
- overige zone - grondwaterbeschermingsgebied vervallen (art. 2) 5.876.840 6,19%
- overige zone - openheid (art. 2) 4.755 0,01%
- overige zone - waardevol landschap (art. 2) 141.304 0,15%
- overige zone - waterwingebied vervallen (art. 2) 706.989 0,75%

- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 2) 15.290 0,02%
- reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied (art. 2) 386.186 0,41%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 2) 4.927 0,01%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 2) 75.473 0,08%