7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Dijkversterking Gorinchem - Waardenburg heeft op 26-01-2021 de status vastgesteld gekregen door West Betuwe.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
West Betuwe
Dossier
NL.IMRO.1960.WBGoWa
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.1960.WBGoWa-VSG1
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 9.670.805 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 178.753 1,85%

- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden (art. 4) 22.500 0,23%
- Agrarisch met waarden - Natuurwaarden en landschapswaarden (art. 5) 33.392 0,35%

- Groen (art. 6) 35.514 0,37%

- Natuur (art. 7) 63.496 0,66%

- Verkeer (art. 8) 139.539 1,44%

- Water (art. 9) 76.963 0,80%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Brandstof (art. 10) 286 0,00%
- Leiding - Gas (art. 11) 1.143 0,01%
- Leiding - Water (art. 12) 1.809 0,02%

- Waarde - Archeologie (art. 12) 0 0,00%
- Waarde - Archeologie (art. 13) 21.999 0,23%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 14) 38.739 0,40%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 15) 92.078 0,95%
- Waarde - Archeologie 5 (art. 17) 2.212 0,02%
- Waarde - Archeologie 6 (art. 18) 144 0,00%
- Waarde - Archeologie 7 (art. 19) 11.665 0,12%
- Waarde - Archeologische verwachting 1 (art. 20) 1.849 0,02%
- Waarde - Archeologische verwachting 2 (art. 21) 4.841 0,05%
- Waarde - Archeologische verwachting 3 (art. 22) 20.216 0,21%
- Waarde - Archeologische verwachting 4 (art. 23) 216.357 2,24%
- Waarde - Archeologische waardevolle gebieden 1 (art. 24) 87.862 0,91%
- Waarde - Nieuwe Hollandse Waterlinie (art. 25) 13.728 0,14%

- Waterstaat - Waterkering (art. 26) 1.249.057 12,92%
- Waterstaat - Waterkering vervallen (art. 27) 343.267 3,55%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- overige zone - ehs-natuur (art. 31.3) 12.020 0,12%
- overige zone - natuurcompensatie (art. 31.4) 39.149 0,40%

- vrijwaringszone - dijk 1 (art. 31.1) 6.627.796 68,53%
- vrijwaringszone - dijk 2 (art. 31.2) 1.793.012 18,54%