Bestemmingsplan Dorpen Menterwolde

Bestemmingsplan Dorpen Menterwolde heeft op 30-11-2017 de status vastgesteld gekregen door .

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.1987.BPDorpen2017
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.1987.BPDorpen2017-0401
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 10.897.863 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 4) 2.776.270 25,48%
- Agrarisch - Kwekerij (art. 5) 339.608 3,12%

- Bedrijf (art. 6) 253.255 2,32%
- Bedrijf - Openbaar nut (art. 7) 1.703 0,02%

- Bos (art. 8) 363.461 3,34%

- Centrum (art. 9) 155.465 1,43%

- Cultuur en ontspanning (art. 10) 1.446 0,01%

- Detailhandel (art. 11) 1.230 0,01%

- Groen (art. 12) 825.810 7,58%

- Horeca (art. 13) 12.696 0,12%

- Kantoor (art. 14) 3.190 0,03%

- Maatschappelijk (art. 15) 159.707 1,47%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 16) 109.802 1,01%

- Natuur (art. 17) 952.543 8,74%

- Afsluiterlocatie (art. 3) 566 0,01%

- Recreatie (art. 18) 2.118 0,02%

- Sport (art. 19) 219.091 2,01%
- Sport - Manege (art. 20) 3.819 0,04%

- Verkeer (art. 21) 987.303 9,06%
- Verkeer - Railverkeer (art. 22) 84.402 0,77%

- Water (art. 23) 435.745 4,00%
- Water - Karakteristieke waterloop (art. 24) 6.876 0,06%

- Woongebied (art. 25) 3.063.789 28,11%
- Woongebied - Borgenland (art. 26) 22.929 0,21%
- Woongebied - Burgemeester Venemastraat (art. 27) 8.963 0,08%
- Woongebied - Tolweg (art. 28) 106.941 0,98%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Buisleiding (art. 29) 15.972 0,15%
- Leiding - Gas (art. 30) 62.741 0,58%
- Leiding - Hoogspanning (art. 31) 1.952 0,02%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 32) 52.451 0,48%
- Leiding - Persleiding (art. 33) 39.554 0,36%

- Waarde - Archeologie (art. 34) 977.926 8,97%
- Waarde - Grootschalig open landschap (art. 35) 891.317 8,18%
- Waarde - Landschap en cultuurhistorie (art. 36) 3.042.453 27,92%
- Waarde - Reliëf (art. 37) 1.146.574 10,52%

- Waterstaat - Waterkering (art. 38) 165.654 1,52%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 42.1) 615.164 5,64%

- overige zone - aantal woningen (art. 28) 122.487 1,12%
- overige zone - diepe waterplas (art. 23) 18.385 0,17%
- overige zone - karakteristieke laagte (art. 42.2) 375.653 3,45%

- veiligheidszone - bevi (art. 42.3) 5.652 0,05%
- veiligheidszone - gasdrukmeet- en regelstation 1 (art. 42.4) 546 0,01%
- veiligheidszone - gasdrukmeet- en regelstation 2 (art. 42.4) 2.624 0,02%
- veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen (art. 42.5) 298.667 2,74%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 42.6) 635.097 5,83%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 4) 1.486 0,01%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 15) 1.738 0,02%