Geo- en vastgoeddata op locatie:
  • Bestemmingsplannen»
  • Groningen»
  • Nadere regels gemeente Oldambt voor de opslag van mest en veevoer buiten agrarische bouwpercelen - Omgevingsverordening provincie Groningen 2009

Nadere regels gemeente Oldambt voor de opslag van mest en veevoer buiten agrarische bouwpercelen - Omgevingsverordening provincie Groningen 2009

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Groningen
DossierNL.IMRO.9920.POVNRMestopslagOld
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.9920.POVNRMestopslagOld-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 14-04-2015
Teksten

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 234.142.582 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
omgevingsvergunning J. van Galenlaan Piet Heinlaan Winschoten vastgesteld 09-12-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Nabij Eekerweg 2 vastgesteld 05-12-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning achter Scheemderzwaag 2, mod 6 vastgesteld 05-12-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning nabij Zuiderpolder 3 Midwolda vastgesteld 05-12-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning nabij Scheemderzwaag 7, mod 7 vastgesteld 05-12-2016 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Openbare bekendmaking Wijziging Bijlage 2 behorende bij de ‘Regeling Beheer en toezicht basisregistratie personen gemeente Oldambt 2016’ 13-06-2019 13-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Wijzigingsbesluit bijlage 2 behorende bij de ‘Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen gemeente Oldambt 2016’ 13-06-2019 13-08-2019 detail
verordeningen en reglementen AANWIJSBESLUIT TOEZICHTHOUDENDE AMBTENAREN GEMEENTE OLDAMBT, CLUSTER RUIMTELIJKE ZAKEN, 2019. 05-06-2019 05-08-2019 detail
overig Bekendmaking: ter inzage leggen van de gewijzigde begroting Volkskredietbank 2019 en ontwerpbegroting 2020 Volkskredietbank 05-06-2019 05-08-2019 detail
overig Openbare bekendmaking Aanwijsbesluit toezichthoudende ambtenaren, cluster Ruimtelijke zaken 05-06-2019 05-08-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Anne Frankweg Finsterwolde detail
Carel Coenraadpolder Finsterwolde detail
van Damslaan Finsterwolde detail
Dorpshuisweg Finsterwolde detail
Dwarsstraat Finsterwolde detail
Dijkmeijerslaan Finsterwolde detail
Ekamperweg Finsterwolde detail
Fokje Peper-Posmaweg Finsterwolde detail
Ganzedijk Finsterwolde detail
G.Gernaatweg Finsterwolde detail

Meer weten over adressen?