Planviewer, uw vastgoedportaal.

Reactieve aanwijzing bestemmingsplan buitengebied Grootegast

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Groningen
DossierNL.IMRO.9920.RA0015buitengebied
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.9920.RA0015buitengebied-0001
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 13-07-2010
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

winkelwagen € 6,05
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct leverbaar
winkelwagen min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 58.079.712 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Reactieve aanwijzing bestemmingsplan buitengebied Grootegast 58.079.712 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Bebouwing buiten de agrarische bouwblokken 52.155.528 90%
Handhaving verschijningsvorm vrijgekomen agrarische bedrijfsbebouwing (met bestemming Wonen) 2.446.917 4%
Hergebruik van vrijkomende bebouwing voor meer dan één woning 3.477.266 6%
Niet agrarische bedrijvigheid en maatschappelijke voorzieningen 518.655 1%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Oldekerk - Kroonsfelderweg 4 ontwerp 19-01-2017 detail naar de kaart
bestemmingsplan Parapluplan parkeernormen vastgesteld 10-01-2017 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied Leek, partiële en correctieve herziening 2016 voorontwerp 06-01-2017 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied, 1ste herziening 2015 vastgesteld 13-12-2016 detail naar de kaart
wijzigingsplan Parkweg 18 in Opende ontwerp 23-11-2016 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Tijdelijke bepalingen Grootegast in verband met extreme droogte 2018 27-07-2018 27-09-2018 detail
verordeningen en reglementen CAR-UWO 20-07-2018 20-09-2018 detail
overig Omgevingsvergunning verleend (reguliere procedure) Grootegast, Toutenburglaan 11 (verzonden: 26-06-2018, inwerkingtreding: 27-06-2018) 03-07-2018 03-09-2018 detail
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning verleend: Grootegast, Toutenburglaan 14 (verzonden: 04-06-2018; inwerkingtreding: 05-06-2018) 12-06-2018 12-08-2018 detail
overig Verlengen beslistermijn Toutenburglaan 11 te Grootegast 25-05-2018 25-07-2018 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

winkelwagen € 6,05
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen, pdf, direct leverbaar
winkelwagen min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Abel Tasmanweg Lutjegast detail
Bloemersmastraat Niekerk detail
Bombay Doezum detail
Bombay Lutjegast detail
Bossingel Opende detail
Bosweg Opende detail
Bovenweg Grootegast detail
Brandsloot Doezum detail
Broersma's reed Opende detail
Buikstede Sebaldeburen detail

Meer weten over adressen?

winkelwagen € 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 rapporten
winkelwagen € 7,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 rapporten