derde wijziging verordening voor de fysieke leefomgeving

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Flevoland Dossier NL.IMRO.9924.PV3ewijzigingVFL Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.9924.PV3ewijzigingVFL-VA01 Planstatus vastgesteld Teksten

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 2.412.308.443 100%