6.6
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Inpassingsplan Inpassingsplan Tuinbouw Bommelerwaard heeft op 28-09-2016 de status vastgesteld gekregen door Gelderland.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Gelderland
Dossier
NL.IMRO.9925.IPBommelerwaard
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.9925.IPBommelerwaard-VST2
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 12.304.340 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 3.476.720 28,26%
- Agrarisch - Tuinbouw (art. 4) 7.622.503 61,95%

- Bedrijf (art. 5) 83.909 0,68%

- Maatschappelijk (art. 6) 162 0,00%

- Natuur (art. 7) 141.041 1,15%

- Recreatie - Volkstuin (art. 8) 10.010 0,08%

- Verkeer (art. 9) 481.295 3,91%

- Water (art. 10) 254.586 2,07%

- Wonen (art. 11) 234.076 1,90%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 12) 2.886 0,02%
- Leiding - Riool (art. 13) 4.739 0,04%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 14) 474.387 3,86%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 15) 2.904.923 23,61%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 16) 3.501.651 28,46%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 17) 731.676 5,95%
- Waarde - Archeologie 5 (art. 18) 55.032 0,45%
- Waarde - Archeologie 6 (art. 19) 8.992 0,07%
- Waarde - Archeologie 7 (art. 20) 1.414.963 11,50%
- Waarde - Archeologie 8 (art. 21) 1.237.493 10,06%

- Waterstaat - Waterkering (art. 22) 85.298 0,69%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- overige zone - intensiveringsgebied (art. 28.2) 6.823.345 55,45%
- overige zone - reserveconcentratiegebied (art. 28.3) 1.186.766 9,65%

- veiligheidszone - lpg (art. 26.1) 17.748 0,14%
- veiligheidszone - meet- en regelstation (art. 26.2) 1.964 0,02%

- vrijwaringszone - dijk (art. 26.3) 184.926 1,50%

- wetgevingzone - planherziening (art. 26.4) 681.853 5,54%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 28.3.2) 268.851 2,19%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 28.4.2) 14.800 0,12%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 3 (art. 28.4.6) 64.866 0,53%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 4 (art. 28.4.3) 4.501 0,04%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 5 (art. 28.4.4) 4.394 0,04%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 6 (art. 28.4.5) 33.849 0,28%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied verkeer (art. 28.5.4) 536.253 4,36%