Landgoed Prattenburg 2016

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Utrecht Dossier NL.IMRO.9926.IP1601Prattenburg Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.9926.IP1601Prattenburg-VA01 Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 56.047 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bos (art. 3) 40.491 72,24%

- Groen (art. 4) 2.651 4,73%

- Horeca (art. 5) 2.632 4,70%

- Water (art. 6) 85 0,15%

- Wonen - 1 (art. 7) 3.341 5,96%
- Wonen - 2 (art. 8) 6.846 12,22%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie (art. 9) 49.969 89,16%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 10) 6.078 10,84%
- Waarde - Landgoed (art. 11) 56.047 100,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- overige zone - hoge verwachtingswaarde (art. 9) 7.620 13,60%