Reactieve aanwijzing De Bilt Buitengebied Noord Oost

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Utrecht Dossier NL.IMRO.9926.RA13BGDEBILTNO Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.9926.RA13BGDEBILTNO-VA01 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 125.745 100%

Besluitgebied naam m2 %
Reactieve aanwijzing De Bilt Buitengebied Noord Oost 125.745 100%

Besluitvlak naam m2 %
0 0%