Ontwerp 2e partiële herziening van de provinciale ruimtelijke structuurvisie (herijking 2016)

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Utrecht Dossier NL.IMRO.9926.SV1812PRSph2 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.9926.SV1812PRSph2-OW01 Planstatus ontwerp Officiële bekendmaking staatscourant Teksten

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.449.130.533 100%