Aanpassen geluidzone Westpoort en Hoogtij

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noord-Holland Dossier NL.IMRO.9927.IPGELCONWPRTHT2014 Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.9927.IPGELCONWPRTHT2014-VG01 Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 86.556.788 100%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie 1 (art. 3.2) 41.731.503 48,21%
- geluidzone - industrie 2 (art. 3.2) 5.065.895 5,85%

- wetgevingzone - wet geluidhinder 1 (art. 3.1) 30.370.549 35,09%
- wetgevingzone - wet geluidhinder 2 (art. 3.1) 1.419.259 1,64%