Geo- en vastgoeddata op locatie:

Aanpassen geluidzone Westpoort en Hoogtij

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noord-Holland
DossierNL.IMRO.9927.IPGELCONWPRTHT2014
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.9927.IPGELCONWPRTHT2014-VG01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 02-03-2015
Officiële bekendmaking staatscourant 11-03-2015
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 86.556.788 100%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 46.797.398 54,07%
geluidzone - industrie 1 (art. 3.2) 41.731.503 48,21%
geluidzone - industrie 2 (art. 3.2) 5.065.895 5,85%
Wetgevingzone 31.789.808 36,73%
wetgevingzone - wet geluidhinder 1 (art. 3.1) 30.370.549 35,09%
wetgevingzone - wet geluidhinder 2 (art. 3.1) 1.419.259 1,64%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
omgevingsvergunning Danzigerkade 95 (tweede fase) vastgesteld 21-12-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning - Cypressehout (De Zaag Inverdan) ontwerp 21-12-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Vierde partiële herziening bestemmingsplan Buiksloterham vastgesteld 21-12-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Sloterplas eo ontwerp 07-12-2016 detail naar de kaart
beheersverordening Van Spoorbrug tot Sluis vastgesteld 01-12-2016 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
omgevingsvergunning BUS Meldingen Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied Locatie Amsterdam d.d. 26-11-2014 22-04-2019 22-04-2019 detail
omgevingsvergunning Werktijdenontheffing, OV-SAAL kunstwerk 20 (02-12-2014) 22-04-2019 22-04-2019 detail
bestemmingsplan Voornemen voorbereiding bestemmingsplan Eerste partiële herziening NDSM – werf Oost 22-04-2019 22-04-2019 detail
bestemmingsplan Voornemen voorbereiding bestemmingsplan 2e herziening bestemmingsplan Landelijk Noord 22-04-2019 22-04-2019 detail
evenementenvergunning Aanvraag t.b.v. Welman-Stuy 22-04-2019 22-04-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Roesiel Amsterdam detail
Benit Amsterdam detail
Stapels Amsterdam detail
Diepen Amsterdam detail
Albardakade Amsterdam detail
Willem Baerdesenstraat Amsterdam detail
ms. Tarnweg Amsterdam detail
Kombuisweg Amsterdam detail
Buyspad Amsterdam detail
Bickerswerf Amsterdam detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox