Geo- en vastgoeddata op locatie:

Definitieve beschikking voor het bouwen loods, locatie Boekelerdijk 17 sectie F; FG 934 te Alkmaar

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noord-Holland
DossierNL.IMRO.9927.OVBPBOEKRMRNRD
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.9927.OVBPBOEKRMRNRD-VG02
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 10-08-2016
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument   bijlage bij besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 73 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Definitieve beschikking voor het bouwen loods, locatie Boekelerdijk 17 sectie F; FG 934 te Alkmaar 73 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Bouwvlak - Boekelerdijk 17 73 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
omgevingsvergunning Definitieve beschikking voor het bouwen loods, locatie Boekelerdijk 17 sectie F; FG 934 te Alkmaar vastgesteld 10-08-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning te verlenen voor het Bouw loods, locatie Boekelerdijk 17 sectie F; FG 934 te Alkmaar vastgesteld 07-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Boekelermeer Noord vastgesteld 04-04-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig 19.1044109 verleende vergunning voor leggen en verwijderen elektrakabels en plaatsen station in open ontgraving bij een regionale waterkering bij Zeglis 176 en Leeghwaterbrug in Alkmaar 24-05-2019 24-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Ontwerp-aanwijzingsbesluiten ondergrondse inzamelvoorzieningen, gemeente Alkmaar 23-05-2019 23-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Kennisgeving ontwerp-beschikking uitgebreide voorbereidingsprocedure, realiseren van een biogasinstallatie, kadastrale sectie F, kadastrale perceelnummers (gedeeltelijk) 9063, 9068, 9069 en 9070, Alkmaar 22-05-2019 22-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Vergadering Welstands- en Monumentencommissie, 23 mei 2019, Alkmaar 22-05-2019 22-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een schutting, kadastrale sectie c / kadastraal perceelnummer 2114, Alkmaar 22-05-2019 22-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.