Definitieve beschikking voor het bouwen loods, locatie Boekelerdijk 17 sectie F; FG 934 te Alkmaar

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noord-Holland
DossierNL.IMRO.9927.OVBPBOEKRMRNRD
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.9927.OVBPBOEKRMRNRD-VG02
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 10-08-2016
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument   bijlage bij besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 73 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Definitieve beschikking voor het bouwen loods, locatie Boekelerdijk 17 sectie F; FG 934 te Alkmaar 73 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Bouwvlak - Boekelerdijk 17 73 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Definitieve beschikking voor het bouwen loods, locatie Boekelerdijk 17 sectie F; FG 934 te Alkmaar detail kaart
Omgevingsvergunning te verlenen voor het Bouw loods, locatie Boekelerdijk 17 sectie F; FG 934 te Alkmaar detail kaart
Boekelermeer Noord detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Vergadering Welstands- en Monumentencommissie, gemeente Alkmaar detail
M.e.r. beoordelingsbesluit Westdijk 15, Alkmaar detail
Ontwerp wijzigingsplan Westdijk 15, Alkmaar detail
M.e.r. beoordelingsbesluit Westdijk 15, Alkmaar detail
Ontwerp wijzigingsplan Westdijk 15, Alkmaar detail

Vergunningen in de gaten houden?