Ontwerpwijziging kaart 4 (ecologie 2018) van de Provinciale Ruimtelijke Verordening

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noord-Holland
DossierNL.IMRO.9927.PRVPNHA20180410
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.9927.PRVPNHA20180410-ON01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 10-04-2018
Teksten

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 4.091.927.251 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Vuurtorenweg 61 De Cocksdorp (2) detail kaart
Schorrenweg 31 Oosterend detail kaart
Kalverstraat 39 - Rokin 36 detail kaart
The Valley detail kaart
Zuidas-Ravel (eerste uitwerking) detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Besluit aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van restaurant tot groepsaccomodatie op het perceel Kerkweg 9 A te Hensbroek (reguliere voorbereidingsprocedure) detail
Afvalstoffenverordening van de gemeenschappelijke regeling Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland detail
Beleidsregel Loonkostensubsidie WerkSaam Westfriesland detail
Mandaatbesluit Markermeerdijken Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2019 gemeente Koggenland detail
Regionale urgentieverordening huisvestingswet West-Friesland gemeente Koggenland 2019 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Nordiawerf Aalsmeer detail
Meertrosstraat Aalsmeer detail
Hekelstraat Aalsmeer detail
Anthony Godinweg Aalsmeer detail
David van Baerlehof Aalsmeer detail
Salomon Dierkenslaan Aalsmeer detail
Charles Gabrijweg Aalsmeer detail
Aalsmeerderweg Aalsmeer detail
Begoniastraat Aalsmeer detail
Vivaldihof Aalsmeer detail

Meer weten over adressen?