Geo- en vastgoeddata op locatie:

reactieve aanwijzing omtrent het bestemmingsplan Loosdrecht Landelijk Gebied Noord Oost - 2012

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noord-Holland
DossierNL.IMRO.9927.RABPlglsdno2012
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.9927.RABPlglsdno2012-VG01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 07-07-2015
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 8.572.851 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
reactieve aanwijzing omtrent het bestemmingsplan Loosdrecht Landelijk Gebied Noord Oost - 2012 8.572.851 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Besluitvlak 8.572.851 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Veegbestemmingsplan 2016 vastgesteld 14-12-2016 detail naar de kaart
provinciale verordening Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) vastgesteld 12-12-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Maartensdijk 2012 vastgesteld 27-10-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Oud-Loosdrechtsedijk 13 ontwerp 25-10-2016 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak Loosdrecht landelijk gebied noordoost - 2012 vastgesteld 27-07-2016 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Uitvoeringsregeling artikel 1.1 (dienstrooster) cao sector ambulancezorg RAV Flevoland en RAV Gooi en Vechtstreek 17-05-2019 17-07-2019 detail
omgevingsvergunning Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Meidoornlaan 26 te Loosdrecht 08-05-2019 08-07-2019 detail
overig Regionaal Beleidskader VTH 2019-2022 02-05-2019 02-07-2019 detail
omgevingsvergunning Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Bloklaan 5 te Loosdrecht 01-05-2019 01-07-2019 detail
omgevingsvergunning Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Nieuw-Loosdrechtsedijk 144 te Loosdrecht 26-04-2019 26-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Bleekveld Loosdrecht detail
De Zodde Loosdrecht detail
Drie Kampjes Loosdrecht detail
's-Gravelandsevaartweg Loosdrecht detail
Horndijk Loosdrecht detail
't Jagerspaadje Loosdrecht detail
Molenmeent Loosdrecht detail
Nieuw-Loosdrechtsedijk Loosdrecht detail
Oppad Loosdrecht detail
Oud-Loosdrechtsedijk Loosdrecht detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox