Wijzigingsplan Netuitbreiding Kop van Noord Holland 150kV-verbinding tracé Middenmeer-Westwoud

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noord-Holland
DossierNL.IMRO.9927.WPMDMWW
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.9927.WPMDMWW-ONT1
Planstatusontwerp
Datum planstatus 09-01-2018
Officiële bekendmaking staatscourant 24-01-2018
Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 213.395 100%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 55.484 26,00%
Leiding - Hoogspanning (art. 2) 55.484 26,00%
Waarde 55.008 25,78%
Waarde - Archeologie (art. 2) 55.008 25,78%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Wetgevingzone 157.911 74,00%
wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 2) 157.911 74,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
dorpskernen IV detail kaart
Bestemmingsplan Buitengebied 2016 detail kaart
Netuitbreiding Kop van Noord-Holland detail kaart
Buitengebied Wieringermeer 2009, eerste partiële herziening detail kaart
dorpskernen IV detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Medemblik 2019 detail
Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Medemblik 2019 detail
Verordening rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Medemblik, 2019 detail
AANWIJZINGSBESLUIT TOEZICHTHOUDERS ALGEMENE WET BESTUURSRECHT EN WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT. detail
Tijdelijk vaarverbod om uit te varen in de havens van Medemblik op 24 augustus 2019 detail

Vergunningen in de gaten houden?