Geo- en vastgoeddata op locatie:

Wijzigingsplan Netuitbreiding Kop van Noord Holland 150kV-verbinding tracé Middenmeer-Westwoud

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noord-Holland
DossierNL.IMRO.9927.WPMDMWW
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.9927.WPMDMWW-ONT1
Planstatusontwerp
Datum planstatus 09-01-2018
Officiële bekendmaking staatscourant 24-01-2018
Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 213.395 100%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 55.484 26,00%
Leiding - Hoogspanning (art. 2) 55.484 26,00%
Waarde 55.008 25,78%
Waarde - Archeologie (art. 2) 55.008 25,78%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Wetgevingzone 157.911 74,00%
wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 2) 157.911 74,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan dorpskernen IV vastgesteld 29-09-2016 detail naar de kaart
voorbereidingsbesluit Bestemmingsplan Buitengebied 2016 vastgesteld 22-04-2016 detail naar de kaart
inpassingsplan Netuitbreiding Kop van Noord-Holland vastgesteld 04-04-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied Wieringermeer 2009, eerste partiële herziening vastgesteld 06-11-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan dorpskernen IV concept 30-06-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
omgevingsvergunning Hollands Kroon, week 21 verleende reguliere omgevingsvergunning, Tussenweg 6, Middenmeer 24-05-2019 24-07-2019 detail
overig Hollands Kroon - Week 20 - Verleende ontheffing geluid op/aan de Tussenweg 10 in Middenmeer wegens werkzaamheden. 20-05-2019 20-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Formulier verlenen ondermandaat 17-05-2019 17-07-2019 detail
bestemmingsplan Ontwerpbestemmingsplan 'Parapluplan Parkeren Medemblik' 16-05-2019 16-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Week 20 - Formulier verlenen ondermandaat 16-05-2019 16-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.