Geo- en vastgoeddata op locatie:

Wijzigingsplan archeologie N23 Westfrisiaweg

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noord-Holland
DossierNL.IMRO.9927.WParcheologieN23
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.9927.WParcheologieN23-0401
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 11-02-2014
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 98.457 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Verkeer 98.457 100,00%
- Verkeer - 1 (art. 2) 13.475 13,69%
- Verkeer - 2 (art. 2) 84.983 86,31%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 3.361 3,41%
Leiding - Gas (art. 2) 3.361 3,41%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 22.747 23,10%
geluidzone - industrie (art. 2) 22.747 23,10%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan dorpskernen IV vastgesteld 29-09-2016 detail naar de kaart
voorbereidingsbesluit Bestemmingsplan Buitengebied 2016 vastgesteld 22-04-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Eerste herziening bestemmingsplan Drechterland Zuid vastgesteld 26-10-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Eerste herziening bestemmingsplan Drechterland Zuid ontwerp 19-06-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan dorpskernen IV concept 30-06-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Algemene Plaatselijke Verordening Drechterland 2019 20-05-2019 20-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening naamgeving en nummering adressen Drechterland 2010 02-05-2019 02-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Havenverordening Wijdenes 2019 01-05-2019 01-07-2019 detail
overig Besluitenlijst 25 april 2019 30-04-2019 30-06-2019 detail
omgevingsvergunning Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Oudijk 43, Westwoud 23-04-2019 23-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.