Wijzigingsplan archeologie N23 Westfrisiaweg

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noord-Holland
DossierNL.IMRO.9927.WParcheologieN23
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.9927.WParcheologieN23-0401
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 11-02-2014
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 98.457 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Verkeer 98.457 100,00%
- Verkeer - 1 (art. 2) 13.475 13,69%
- Verkeer - 2 (art. 2) 84.983 86,31%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 3.361 3,41%
Leiding - Gas (art. 2) 3.361 3,41%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 22.747 23,10%
geluidzone - industrie (art. 2) 22.747 23,10%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
dorpskernen IV detail kaart
Bestemmingsplan Buitengebied 2016 detail kaart
Eerste herziening bestemmingsplan Drechterland Zuid detail kaart
Eerste herziening bestemmingsplan Drechterland Zuid detail kaart
dorpskernen IV detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Besluitenlijst raadsvergadering 1 juli 2019 detail
Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 detail
Besluitenlijst raadsvergadering 24 juni 2019 detail
Vooraankondiging herziening bestemmingsplan ‘Drechterland Zuid’ en ‘Drechterland Noord 2011’ detail
Vooraankondiging herziening bestemmingsplan ‘Drechterland Zuid’ en ‘Drechterland Noord 2011’ detail

Vergunningen in de gaten houden?