Inpassingsplan RijnlandRoute

Inpassingsplan RijnlandRoute heeft op 10-12-2014 de status vastgesteld gekregen door Zuid-Holland.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Zuid-Holland
Dossier
NL.IMRO.9928.DOSx2010x0022528IP
Dossierstatus
deels onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.9928.DOSx2010x0022528IP-VA01
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 809.135 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 74.341 9,19%

- Agrarisch met waarden (art. 4) 10.805 1,34%

- Bedrijf (art. 5) 7.883 0,97%

- Groen (art. 6) 7.602 0,94%

- Kantoor (art. 7) 5.769 0,71%

- Natuur (art. 8) 23.582 2,91%

- Recreatie (art. 9) 8.236 1,02%

- Sport (art. 10) 43.804 5,41%

- Tuin - 1 - Voorschoten (art. 11) 85 0,01%
- Tuin - Katwijk (art. 12) 492 0,06%
- Tuin - Voorschoten (art. 13) 458 0,06%

- Verkeer (art. 14) 518.379 64,07%
- Verkeer - Lokale weg (art. 15) 16.245 2,01%
- Verkeer - Railverkeer (art. 16) 4.367 0,54%

- Water (art. 17) 79.336 9,81%

- Wonen - Katwijk (art. 18) 2.011 0,25%
- Wonen - Leiden (art. 19) 4.580 0,57%
- Wonen - Voorschoten (art. 13) 1.157 0,14%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 21) 14.158 1,75%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 22) 5.088 0,63%
- Leiding - Water (art. 23) 26.145 3,23%

- Waarde - Archeologie - 1 (art. 24) 424.730 52,49%
- Waarde - Archeologie - 2 (art. 25) 5.099 0,63%
- Waarde - Archeologie - 5 (art. 26) 59.551 7,36%
- Waarde - Archeologie - 6 (art. 27) 80.150 9,91%

- Waterstaat - Waterkering (art. 28) 62.739 7,75%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- overige zone - verkeerstunnel - beschermingszone (art. 30.2) 261.825 32,36%

- veiligheidszone - gasbedrijf (art. 30.3) 7 0,00%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 30.1) 1.164 0,14%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 32.3) 3.916 0,48%