7.3
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Inpassingsplan 1e herziening PIP Waterdunen heeft op 13-12-2013 de status vastgesteld gekregen door Zeeland.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Zeeland
Dossier
NL.IMRO.9929.IPPWatdunen1eHerz
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.9929.IPPWatdunen1eHerz-VA01
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 316.266 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch met waarden (art. 3) 16.759 5,30%

- Horeca (art. 4) 5.807 1,84%

- Natuur (art. 5) 28.184 8,91%
- Natuur - Recreatie (art. 6) 54.098 17,11%

- Overig - Waterstaatswerken (art. 11) 11.671 3,69%

- Recreatie (art. 7) 69.895 22,10%
- Recreatie - 1 (art. 8) 17.968 5,68%

- Verkeer (art. 9) 44.763 14,15%

- Water (art. 10) 25.278 7,99%

- Wonen (art. 12) 27.840 8,80%
- Wonen - 1 (art. 13) 14.002 4,43%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waterstaat - Waterkering (art. 14) 146.557 46,34%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- wetgevingzone - afwijkingsgebied strandpaviljoen (art. 7.3.2) 3.265 1,03%
- wetgevingzone - zilte teelten (art. 6.4.1) 1.321 0,42%