Reactieve aanwijzing tav Buitengebied 2010 Cuijk (geconsolideerd)

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noord-Brabant Dossier NL.IMRO.9930.ra1684bgcuijkgc Dossierstatus geconsolideerd Identificatie NL.IMRO.9930.ra1684bgcuijkgc-gc01 Planstatus geconsolideerd Teksten besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 38.652.798 100%

Besluitgebied naam m2 %
Reactieve aanwijzing tav Buitengebied 2010 Cuijk (geconsolideerd) 38.652.798 100%

Besluitvlak naam m2 %
0 0%