Geo- en vastgoeddata op locatie:

Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan Buitengebied 2010, Snelfietsroute Cuijk - Mook, Cuijk

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noord-Brabant
DossierNL.IMRO.9930.wijzvr14g1684Fiets
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.9930.wijzvr14g1684Fiets-va01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 12-04-2016
Teksten

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.043 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Buitengebied 2010, Herziening 2016 ontwerp 08-09-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied 2010, Snelfietsroute Cuijk - Mook vastgesteld 06-06-2016 detail naar de kaart
provinciale verordening Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan Buitengebied 2010, Snelfietsroute Cuijk - Mook, Cuijk vastgesteld 12-04-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied 2010, Herziening 2016 voorontwerp 24-03-2016 detail naar de kaart
reactieve aanwijzing Reactieve aanwijzing tav Buitengebied 2010 Cuijk (geconsolideerd) geconsolideerd 22-08-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
bodembeschermingsvergunning Melding ingevolge artikel 39b Wbb door: Gemeente Cuijk, adres: Wegendoorn / Bosrank 12 te Cuijk 25-03-2019 25-03-2019 detail
verordeningen en reglementen Gedragscode raads- en commissieleden gemeente Cuijk 2018 22-03-2019 22-05-2019 detail
omgevingsvergunning Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van een in-/ uitrit - Zuring 60 te Cuijk 18-03-2019 18-05-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening Rekenkamercommissie Land van Cuijk 2014 15-03-2019 15-05-2019 detail
omgevingsvergunning Gemeente Cuijk – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het kappen van bomen - Zwaanstraat ongenummerd te Cuijk 14-03-2019 14-05-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.