Geo- en vastgoeddata op locatie:

Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan Buitengebied 2010, Snelfietsroute Cuijk - Mook, Cuijk

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noord-Brabant
DossierNL.IMRO.9930.wijzvr14g1684Fiets
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.9930.wijzvr14g1684Fiets-va01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 12-04-2016
Teksten

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.043 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Buitengebied 2010, Herziening 2016 ontwerp 08-09-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied 2010, Snelfietsroute Cuijk - Mook vastgesteld 06-06-2016 detail naar de kaart
provinciale verordening Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan Buitengebied 2010, Snelfietsroute Cuijk - Mook, Cuijk vastgesteld 12-04-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied 2010, Herziening 2016 voorontwerp 24-03-2016 detail naar de kaart
reactieve aanwijzing Reactieve aanwijzing tav Buitengebied 2010 Cuijk (geconsolideerd) geconsolideerd 22-08-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
bodembeschermingsvergunning Melding ingevolge artikel 39b Wbb door: Gemeente Cuijk, adres: Wegendoorn / Bosrank 12 te Cuijk 24-06-2019 24-06-2019 detail
standplaatsvergunning Gemeente Cuijk – Standplaatsvergunning – verleend voor de verkoop(ballonnen), Hoek Bontsestraat / Beerseweg (nabij spoor Cuijk) 20-06-2019 20-08-2019 detail
omgevingsvergunning Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het aanvragen van kamer verhuur - Botteliersdreef 57 te Cuijk 19-06-2019 19-08-2019 detail
omgevingsvergunning Gemeente Cuijk – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het aanleggen van een fietsroute met brug over de maas - Fietsbrug Cuijk - Mook nabij spoorbrug over de Maas 17-06-2019 17-08-2019 detail
omgevingsvergunning Gemeente Cuijk – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een tuinhuisje met overkapping - Gansakker ongenummerd te Katwijk 06-06-2019 06-08-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?