6.6
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Inpassingsplan Tweede partiële herziening inpassingsplan Greenportlane heeft op 13-12-2011 de status ontwerp gekregen door Limburg.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Limburg
Dossier
NL.IMRO.9931.PH2Greenportlane
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.9931.PH2Greenportlane-ON02
Planstatus
ontwerp
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 710.870 100%

Enkelbestemming m2 %
- Verkeer (art. 3) 709.112 99,75%
- Verkeer - Railverkeer (art. 4) 1.758 0,25%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 5) 2.274 0,32%
- Leiding - Olie (art. 6) 5.636 0,79%
- Leiding - Riool (art. 7) 1.086 0,15%

- Waarde - Archeologie (art. 8) 92.001 12,94%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- vrijwaringszone - straalpad (art. 3.2.1) 13.656 1,92%

- wro-zone - verwerkelijking in naaste toekomst (art. 13) 710.870 100,00%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
George Vancouverstraat