Tweede partiële herziening inpassingsplan Greenportlane

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Limburg
DossierNL.IMRO.9931.PH2Greenportlane
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.9931.PH2Greenportlane-VG01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 20-04-2012
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 710.869 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Verkeer 710.869 100,00%
- Verkeer (art. 3) 709.110 99,75%
- Verkeer - Railverkeer (art. 4) 1.758 0,25%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 8.995 1,27%
Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 5) 2.274 0,32%
Leiding - Olie (art. 6) 5.636 0,79%
Leiding - Riool (art. 7) 1.086 0,15%
Waarde 92.001 12,94%
Waarde - Archeologie (art. 8) 92.001 12,94%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Vrijwaringszone 13.656 1,92%
vrijwaringszone - straalpad (art. 3.2.1) 13.656 1,92%
Wro-zone 710.869 100,00%
wro-zone - verwerkelijking in naaste toekomst (art. 13) 710.869 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Parapluplan plattelandswoningen Venlo detail kaart
Trade Port Noord, gemeente Venlo, 6e herziening detail kaart
Trade Port Noord Herziening Klaver 4 detail kaart
Bestemmingsplan Buitengebied Horst aan de Maas detail kaart
Trade Port Noord, gemeente Venlo, 5e herziening detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Openbare vergadering algemeen bestuur detail
Openbare commissievergaderingen detail
Gebiedsaanwijzing cameratoezichtgebied in verband met risicowedstrijden detail
Onttrekking aan het openbaar verkeer van enkele wegen gelegen binnen Trade Port Noord Venlo in verband met de realisatie van een railterminal. detail
Toezichthouders BRP detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
George Vancouverstraat Sevenum detail

Meer weten over adressen?