Tweede partiële herziening inpassingsplan Greenportlane

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Limburg Dossier NL.IMRO.9931.PH2Greenportlane Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.9931.PH2Greenportlane-VG01 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 710.869 100%

Enkelbestemming m2 %
- Verkeer (art. 3) 709.110 99,75%
- Verkeer - Railverkeer (art. 4) 1.758 0,25%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 5) 2.274 0,32%
- Leiding - Olie (art. 6) 5.636 0,79%
- Leiding - Riool (art. 7) 1.086 0,15%

- Waarde - Archeologie (art. 8) 92.001 12,94%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- vrijwaringszone - straalpad (art. 3.2.1) 13.656 1,92%

- wro-zone - verwerkelijking in naaste toekomst (art. 13) 710.869 100,00%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
George Vancouverstraat