Buitenring Parkstad Limburg 2012

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Limburg Dossier NL.IMRO.9931.PIPBuitenring Dossierstatus deels onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.9931.PIPBuitenring-OH01 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 4.718.348 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch met waarden (art. 3) 421.058 8,92%

- Bedrijf (art. 4) 7.576 0,16%

- Natuur (art. 6) 1.810.017 38,36%

- Berm (art. 5) 34.192 0,72%

- Verkeer (art. 7) 2.412.070 51,12%
- Verkeer - Railverkeer (art. 8) 13.200 0,28%

- Water - Primair water (art. 9) 20.224 0,43%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 10) 141.016 2,99%
- Leiding - Hoogspanning (art. 11) 477 0,01%
- Leiding - Leidingstrook (art. 12) 48.021 1,02%
- Leiding - Riool (art. 13) 91.688 1,94%
- Leiding - Water (art. 14) 103.574 2,20%

- Waarde - Archeologie (art. 15) 2.405.218 50,98%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 16) 19.204 0,41%
- Waarde - Ecologie (art. 17) 6.303 0,13%

- Waterstaat - Beschermingszone primair water (art. 18) 45.251 0,96%
- Waterstaat - Primair water (art. 19) 7.710 0,16%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - geurzone (art. 21.1) 23.216 0,49%

- other: zoekgebied beekloopkruising (art. 21.3) 10.073 0,21%

- vrijwaringszone - weg (art. 21.2) 230.406 4,88%

- wro-zone - wijzigingsgebied (art. 23.1) 190.206 4,03%