7.5
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Inpassingsplan Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum heeft op 11-11-2016 de status vastgesteld gekregen door Limburg.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Limburg
Dossier
NL.IMRO.9931.PIPGOW
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.9931.PIPGOW-VG02
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 9.375.570 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch met waarden (art. 3) 17.088 0,18%

- Bedrijventerrein - 1 (art. 4) 143.982 1,54%
- Bedrijventerrein - 2 (art. 5) 483.295 5,15%

- Gemengd - Kasteelterrein (art. 6) 2.698 0,03%

- Natuur (art. 7) 5.319.779 56,74%

- Recreatie (art. 8) 174.569 1,86%
- Recreatie - Jachthaven (art. 9) 29.101 0,31%

- Verkeer (art. 10) 312.963 3,34%

- Water - 1 (art. 11) 106.690 1,14%
- Water - 2 (art. 12) 52.164 0,56%

- Wonen (art. 13) 1.925 0,02%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Riool (art. 14) 20.865 0,22%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 15) 9.289 0,10%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 16) 231.833 2,47%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 17) 563.454 6,01%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 18) 44.407 0,47%
- Waarde - Archeologie 5 (art. 19) 595.615 6,35%
- Waarde - Archeologie 6 (art. 20) 1.499.685 16,00%
- Waarde - Archeologie 7 (art. 21) 120.490 1,29%

- Waterstaat - Stroomvoerend deel rivierbed (art. 22) 5.950.434 63,47%
- Waterstaat - Waterbergend rivierbed (art. 23) 582.349 6,21%
- Waterstaat - Waterkering (art. 24) 766.705 8,18%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 26) 1.358.013 14,48%
- geluidzone - vervallen geluidzone (art. 26) 6.513 0,07%

- overige zone - bestemmingsplanbevoegdheid (art. 26) 218.549 2,33%
- overige zone - geluidruimte (art. 26) 656.186 7,00%
- overige zone - gronddepot en grondverwerking (art. 26) 304.393 3,25%
- overige zone - hoge grond 1 (art. 26) 441.151 4,71%
- overige zone - hoge grond 2 (art. 26) 16.243 0,17%
- overige zone - Hoogwatergeul Ooijen (art. 26) 676.851 7,22%
- overige zone - Hoogwatergeul Wanssum (art. 26) 1.186.682 12,66%
- overige zone - Jachthaven Wanssum (art. 26) 32.163 0,34%
- overige zone - kade (art. 26) 21.682 0,23%
- overige zone - OMA Blitterswijck (art. 26) 203.810 2,17%
- overige zone - OMA instroom (art. 26) 357.793 3,82%
- overige zone - OMA midden (art. 26) 1.807.076 19,27%
- overige zone - OMA Molenbeekdal (art. 26) 459.668 4,90%
- overige zone - uitbreiding Haven- en industrieterrein Wanssum (art. 26) 191.795 2,05%

- veiligheidszone - bevi (art. 26) 1.055.965 11,26%

- vrijwaringszone - dijk (art. 26) 1.425.923 15,21%
- vrijwaringszone - vaarweg (art. 26) 181.103 1,93%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 26) 42.539 0,45%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 26) 2.235 0,02%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 3 (art. 26) 3.305 0,04%