PIP reconstructie N598

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Limburg
DossierNL.IMRO.9931.PIPN598
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.9931.PIPN598-ON01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 07-07-2016
Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 201.770 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Verkeer 193.850 96,08%
- Verkeer (art. 3) 193.850 96,08%
Water 6.905 3,42%
- Water (art. 4) 6.905 3,42%
Wonen 945 0,47%
- Wonen (art. 5) 945 0,47%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 596 0,30%
Leiding (art. 6) 596 0,30%
Waarde 201.770 100,00%
Waarde - Archeologie (art. 7) 201.770 100,00%
Waterstaat 3.030 1,50%
Waterstaat - Waterlopen (art. 8) 3.030 1,50%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Milieuzone 227.593 112,80%
milieuzone - beschermingszone nationaal landschap zuid-limburg (art. 11.1) 201.770 100,00%
milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 11.2) 25.824 12,80%
Veiligheidszone 1.671 0,83%
veiligheidszone - leiding (art. 11.3) 1.671 0,83%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
PIP reconstructie N598 detail kaart
Provincialeweg 20 te Reijmerstok detail kaart
Provincialeweg 20 te Reijmerstok detail kaart
Provinciale weg 5a Noorbeek detail kaart
Provinciale weg 5a Noorbeek detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
03-12-2014 Bekendmaking: Wet Geluidhinder detail
Bekendmaking: Wet Geluidhinder detail
Bekendmaking: Wet Geluidhinder detail
10-12-2014 Ontheffing Stookverbod detail
bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) detail

Vergunningen in de gaten houden?