PIP reconstructie N598

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Limburg Dossier NL.IMRO.9931.PIPN598 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.9931.PIPN598-ON01 Planstatus ontwerp Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 201.770 100%

Enkelbestemming m2 %
- Verkeer (art. 3) 193.850 96,08%

- Water (art. 4) 6.905 3,42%

- Wonen (art. 5) 945 0,47%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding (art. 6) 596 0,30%

- Waarde - Archeologie (art. 7) 201.770 100,00%

- Waterstaat - Waterlopen (art. 8) 3.030 1,50%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - beschermingszone nationaal landschap zuid-limburg (art. 11.1) 201.770 100,00%
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 11.2) 25.824 12,80%

- veiligheidszone - leiding (art. 11.3) 1.671 0,83%