Inpassingsplan Uitbreiding VDL Nedcar

Inpassingsplan Uitbreiding VDL Nedcar heeft op 18-12-2020 de status vastgesteld gekregen door Limburg.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

product-image

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal 39,93 in plaats van 79,39....

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

product-image

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen van een adres...

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel...

product-image

Maatvoering Perceel

 49.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 49.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.9931.VDLNedcar
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.9931.VDLNedcar-VG01
Planstatus
vastgesteld

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 7.552.823 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 34.137 0,45%
- Agrarisch (art. 3) 34.137 0,45%
Agrarisch met waarden 151.624 2,01%
- Agrarisch met waarden - Natuur- en landschapswaarden (art. 4) 151.624 2,01%
Bedrijf 6.412 0,08%
- Bedrijf - Hoveniersbedrijf (art. 5) 6.412 0,08%
Bedrijventerrein 1.658.605 21,96%
- Bedrijventerrein - 1 (art. 6) 1.509.044 19,98%
- Bedrijventerrein - 2 (art. 7) 149.560 1,98%
Gemengd 23.312 0,31%
- Gemengd (art. 8) 23.312 0,31%
Groen 51.533 0,68%
- Groen (art. 9) 51.533 0,68%
Natuur 202.389 2,68%
- Natuur (art. 10) 202.389 2,68%
Verkeer 306.295 4,06%
- Verkeer (art. 11) 306.295 4,06%
Water 46.695 0,62%
- Water (art. 12) 46.695 0,62%
Wonen 15.943 0,21%
- Wonen (art. 13) 15.943 0,21%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 109.326 1,45%
- Leiding - Brandstof (art. 14) 3.840 0,05 %
- Leiding - Gas (art. 15) 44.114 0,58 %
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 16) 34.470 0,46 %
- Leiding - Riool (art. 17) 3.183 0,04 %
- Leiding - Water (art. 18) 23.719 0,31 %
Waarde 1.977.422 26,18%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 19) 157.581 2,09 %
- Waarde - Archeologie 3 (art. 20) 192.522 2,55 %
- Waarde - Archeologie 4 (art. 21) 1.255.064 16,62 %
- Waarde - Archeologie 5 (art. 22) 202.209 2,68 %
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 23) 170.046 2,25 %
Waterstaat 115.667 1,53%
- Waterstaat - Beschermingszone watergang (art. 24) 115.667 1,53 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Geluidzone 2.763.519 36,59%
- geluidzone - industrie (art. 28.1) 2.763.519 36,59 %
Milieuzone 2.568.507 34,01%
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 28.2) 66.144 0,88 %
- milieuzone - Roerdalslenk (art. 28.3) 2.496.944 33,06 %
- milieuzone - waterwingebied (art. 28.4) 5.419 0,07 %
Overige zone 4.780.381 63,29%
- overige zone - geluidzone vervallen (art. 30.1.1) 3.017.597 39,95 %
- overige zone - industrieterrein (art. 28.5) 1.704.895 22,57 %
- overige zone - overlegzone drinkwaterleiding (art. 28.6) 57.889 0,77 %
Veiligheidszone 4.879 0,06%
- veiligheidszone - leiding (art. 28.7) 4.879 0,06 %
Vrijwaringszone 41.638 0,55%
- vrijwaringszone - weg 1 (art. 28.8) 7.064 0,09 %
- vrijwaringszone - weg 2 (art. 28.9) 34.573 0,46 %