Overzicht van de op dit moment beschikbare data Api endpoints van onze Data Collectie. Dit overzicht is ook beschikbaar in de data Api door de onderstaande call uit te voeren.
https://www.planviewer.nl/maps_api/v2/server/data/list
In onze api documentatie vind je alle overige informatie en voorbeeldcode voor een volledige Api implementatie Onze data api wordt actief ontwikkeld en met enige regelmaat komen er nieuwe functionaliteiten bij.

Data Collectie calls

getverblijfsobjectoppevervlaktebyidentificatie

Identifier method: string

Dit endpoint is vervallen, maak aub gebruik van: getverblijfsobjectoppervlaktebyidentificatie

getprovincienaambygeom

Identifier method: geom

Vind de provincie waarin de gebruikte geometrie ligt.

getgemeentenaambygemeentecode

Identifier method: string

Vertaal kadastrale gemeentecode naar gemeentenaam

getaddressesbygeom

Identifier method: geom

Verkrijg alle adressen binnen een geometrie

getplanidbygeom

Identifier method: geom

Verkrijg  intern planId en de naam op basis van geometrie van een ruimtelijk plan.

gethoofdadresidbyadress

Identifier method: combined

Vind het hoofdadres indentificatie op basis van het gecombineerde adres:
Vul de identifier als volgt:
postcode, huisnummer, huisnummer toevoeging.

Indien de huisnummertoevoeging en/of huisletter leeg is, vul je niets in echter plaats je wel de , (komma)
 

getaddressesbypandid

Identifier method: string

Verkrijg alle adressen van een pand identificatie

getpandbouwjaarbygeometry

Identifier method: geom

Verkrijg het bouwjaar van een pand op basis van een geometry.

getverblijfsdoelbyid

Identifier method: string

Haal het gebruiksdoel van een verblijfsobject op met een verblijfsobject identificatie.

getperceelnumberbygeometry

Identifier method: geom

Verkrijg volgende data:

- perceelnummer

- perceel sectie

- gemeentecode kadaster

 

getverblijfsobjectstatusbygeopoint

Identifier method: geom

Verkrijg het verblijfsobjectstatus aan de hand van een geopoint

getverblijfsobjectidbypandid

Identifier method: string

Verkrijg het verblijfsobject id op basis van het pand id.

findlbbygeom

Identifier method: geom

Vind lokale bekendmakingen op basis van een punt.
Je krijgt het volgende terug:

temporal_start (startdatum bekendmaking)
Temporal_end (einddatum bekendmaking indien bekend)
Slug - Voeg de slug toe aan het einde van de url om de bekendmaking te lezen:
https://www.planviewer.nl/lb/

 

 

getobjectidbygeom

Identifier method: geom

Verkrijg het kadastraal objectidentificatienummer van een perceel vanuit een adres punt.

getmaatvoeringbypoint

Identifier method: geom

Verkrijg maatvoering informatie afkomstig uit de bestemmingsplannen verbonden aan het bouwvlak op basis van punt geometrie. (bijvoorbeeld het adrespunt)

gethistoricaloutlineperceel

Identifier method: combined

Verkrijg de geometrie van een vervallen perceel op basis van de kadastrale sleutel
Vul de identifier als volgt:
gemeentecode, sectie, perceelnummer

gethistoricalperceeldatabygeometry

Identifier method: geom

Verkrijg de volledige perceel data met historie.

getfunctieaanduidingbygeom

Identifier method: geom

Vind functieaanduiding op geometrisch punt

getverblijfsobjectoppervlaktebyidentificatie

Identifier method: string

Verkrijg de oppervlakte van een verblijfsobject op basis van de identificatie

getligplaatsgeombygeom

Identifier method: geom

Verkrijg ligplaats-geometrie van alle ligplaatsen binnen de parameter geometry

getenergielabelbyaddress

Identifier method: combined

Verkrijg energielabel gegevens op basis van het gecombineerde adres:
Vul de identifier als volgt:
postcode, huisnummer, huisnummer toevoeging.

Indien de huisnummertoevoeging leeg is, beëindig dan de identifier-string met , (komma)

getbuildinggeombygeometry

Identifier method: geom

Verkrijg pand-geometrie van alle panden binnen de parameter geometry

getpandgeombyid

Identifier method: string

Verkrijg het pand geometrie op basis van pandId

getperceelbygeometry

Identifier method: geom

Verkrijg historie met aanvullende data van kadastraal percelen op basis van de geometry.

getkadasteroppervlakbygeometry

Identifier method: geom

Verkrijg de oppervlakte van een kadastraal perceel op basis van de geometry,

getbestemmingsplaninfobyid

Identifier method: id

Verkrijg bestemmingsplaninformatie op basis van het plan_Id (oa te verkrijgen met getbouwvlakbygeometry)

 

getdkkgeementenaambygemeentecode

Identifier method: string

Verkrijg de gemeentenaam op basis van de gemeentecode.

Die krijg je bijvoorbeeld uit getperceelnumberbygeometry.

 

getwoonkernbygeom

Identifier method: geom

verkrijg woonkern(en) via ewkt geometrie

getkadastraleoppervlakbygeometry

Identifier method: geom

Verkrijg de kadastrale oppervlakte bij geometrie

getperceelgeometrybygeometry

Identifier method: geom

Verkrijg de geometrie en bijbehorende informatie zoals het perceelnummer van een perceel vanuit een adres punt.

getkadastralegemeentenaam

Identifier method: none

Verkrijg alle kadastrale gemeentenamen in 1 lijst.

getverblijfsobjectoppervlaktebyhoofdadres

Identifier method: string

Oppervlakte van een verblijfsobject aan de hand van de nummeraanduiding identificatie van het hoofdadres.

{
  "identifier":"0363200000434094"
}

getobjectidfromnummeraanduiding

Identifier method: string

Verkrijg alle object Id's van een gebouw

getlbdatabyslug

Identifier method: string

Verkrijg meer gegevens van de lokale bekendmakingen op basis van de verkregen slug. Deze slug verkrijg je met de call findlbbygeom.

Je krijgt een json object terug met alle relevante informatie.

{
"product":{
"producttype":"geluidvergunning"
},
"object":[
{
"coordinaten":{
"x-waarde":"190290",
"y-waarde":"444100"
}
},
{
"adres":{
"postcodeHuisnummer":{
"postcode":"6811"
}
}
}
],
"identifier":"https:\/\/zoek.officielebekendmakingen.nl\/gmb-2015-78869.html",
"title":"Verleende beschikking regulier omgevingsvergunning zijnde geluidvergunning: Nieuwe Stationsstraat",
"language":"nl-NL",
"type":"bekendmaking",
"creator":"Arnhem",
"modified":"2015-08-27",
"spatial":null,
"temporal":{
"start":"2015-08-27",
"end":"2015-10-27"
},
"isPartOf":null,
"description":"Verleende beschikking regulier omgevingsvergunning zijnde geluidvergunning: Nieuwe Stationsstraat",
"geom":"SRID=28992;POLYGON((191022.001 443124.767,190722.222 443267.177,190696.848 443281.751,190369.502 443586.42,189875 444117.472,189949.906 444195.026,190325.788 444200.128,190813.413 444190.993,190996.982 444153.795,191100.477 444120.843,191145.778 444089.872,191208.472 444039.057,191215.316 444027.879,191207.484 443531.461,191206.592 443519.552,191205.334 443511.056,191030.418 443137.327,191022.001 443124.767))"
}

getidentificatiepandbygeometry

Identifier method: geom

Verkrijg de bag indentificatie op basis van geometrie

getbouwvlakbygeometry

Identifier method: geom

Verkrijg het plan Id en de geometrie van het bouwvlak.
Met het plan Id kan je het betreffende bestemmingsplan met bouwregels voor dit bouwvlak opvragen.

getenkelbestemmingbygeometry

Identifier method: geom

Verkrijg informatie over de enkelbestemming d.m.v geometrie

getstandplaatsgeombygeometry

Identifier method: geom

Verkrijg standplaats-geometrie van alle standplaatsen binnen de parameter geometry

getpandidbygeometry

Identifier method: geom

Verkrijg het pand_id op basis van een POINT geomertrie.

getpercelenbygeometry

Identifier method: geom

Verkrijg de informatie over percelen binnen een geometrie

getplangeleidestatusbyplanid

Identifier method: string

Verkrijg plan Id, plan status en plan datum

getnummeraanduidingid

Identifier method: string

Verkijg nummeraanduiding_id hiermee kunnen alle objecten van een adres worden opgevraagd

getmunicipalitynamebygeom

Identifier method: geom

Vind de naam van een gemeente op basis van een geometrie.

getenergielabelbyfulladdress

Identifier method: combined

Verkrijg energielabel gegevens op basis van het gecombineerde adres:
Vul de identifier als volgt:
postcode, huisnummer, huisnummer toevoeging, huisletter

Indien de huisletter leeg is, beëindig dan de identifier-string met , (komma)

voorbeeld: 

"identifier" : "postcode,huisnummer,huisnummer toevoeging,huisletter"

gethoofdadresidbyfulladdress

Identifier method: combined

Vind het hoofdadres indentificatie op basis van het gecombineerde adres:
Vul de identifier als volgt:
postcode, huisnummer, huisnummer toevoeging, huisletter.

Indien de huisnummertoevoeging en/of huisletter leeg is, vul je niets in echter plaats je wel de , (komma)
 

getpandoppervlakbypandid

Identifier method: string

berekende oppervlakte BAG pand (oppervlakte geometrie) aan de hand van pand identificatie

getperceelbebouwingbykadastralesleutel

Identifier method: combined

perceel oppervlakte “bebouwd”

aan de hand van kadastrale sleutel

{
"identifier": "AHM01,P,531"
}

 

 

[
 {
  "gemeentecode": "AHM01",
  "sectie": "P",
  "perceelnummer": 531,
  "perceel_identificatie": "76000053170000",
  "pand_identificatie": "0202100000262752",
  
  /** oppervlak volgens DKK */
  "perceel_oppervlak_administratief": "535",
  /** geometrisch (berekend) oppervlak perceel-geometrie */
  "perceel_oppervlak_geometrisch": "548.40",
  
  /** geometrisch (berekend) oppervlak pand-geometrie */
  "pand_oppervlak_geometrisch": "157.39",
  
  /** oppervlak snijdingsvlak pand-op-perceel (geometrisch) */
  "pand_perceel_oppervlak": "156.84",
  
  /** totaal oppervlak onbebouwd (perceel_oppervlak_administratief - som oppervlak van alle pand_perceel_oppervlak) */
  "perceel_oppervlak_onbebouwd": "378.16"
 }
]