direct naar inhoud van Regels
Plan: Landelijk gebied, Holte 5 en 8
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0037.WZ1608-vs01

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan:

het wijzigingsplan Landelijk gebied, Holte 5 en 8 van het bestemmingsplan Landelijk Gebied, met identificatienummer NL.IMRO.0037.WZ1608-vs01 van de gemeente Stadskanaal;

1.2 bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen;

1.3 bestemmingsplan Landelijk gebied

het bestemmingsplan Landelijk Gebied van de gemeente Stadskanaal, met de bijbehorende voorschriften en plankaart, zoals dat is vastgesteld op 23 maart 2009 en voor zover hieraan goedkeuring is verleend door Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen;

1.4 verbeelding:

de verbeelding van het wijzigingsplan Landelijk gebied, Holte 5 en 8 met identificatienummer NL.IMRO.0037.WZ1608-vs01.gml

Voor het overige blijven de begrippen behorende bij het bestemmingsplan Landelijk Gebied onverkort van toepassing.

Artikel 2 Wijze van meten

De wijze van meten behorende bij het bestemmingsplan Landelijk Gebied blijft onverkort van toepassing.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Wonen

Voor deze bestemming is Artikel 24 van het bestemmingsplan Landelijk gebied van toepassing.

3.1 Bouwregels
  • 1. In afwijking van Artikel 24.2. van het bestemmingsplan Landelijk gebied dient de uitwendige hoofdvorm van de bebouwing, bestaande uit goothoogte en dakhelling te worden gehandhaafd.
3.2 Afwijken van de bouwregels
  • 1. Burgemeester en wethouders kunnen een omgevingsvergunning verlenen in afwijking van het bepaalde van het bepaalde in lid 3.1, mits:
    • a. de afwijking van het bepaalde niet leidt tot een onevenredige afbreuk van de beeldbepalende kwaliteiten van het gebouw
    • b. het plan voldoet aan de bouwregels van artikel 24.2 van het bestemmingsplan Landelijk gebied.

Artikel 4 Waarde - Archeologie I

Voor deze bestemming zijn de bestemmingsplanregels uit artikel 26 behorende bij het plan zoals genoemd in 1.3 van toepassing.

Artikel 5 Waarde - Archeologie II

Voor deze bestemming zijn de bestemmingsplanregels uit artikel 27 behorende bij het plan zoals genoemd in 1.3 van toepassing.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

De algemene regels behorende bij het plan zoals genoemd in 1.3 blijven onverkort van toepassing.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 6 Overgangsrecht

Het overgangsrecht van het plan zoals genoemd in 1.3 blijft onverkort van toepassing.

Artikel 7 Slotregel

De regels worden aangehaald als:

Regels van het wijzigingsplan Landelijk gebied, Holte 5 en 8 wijziging bestemmingsplan Landelijk gebied

afbeelding "i_NL.IMRO.0037.WZ1608-vs01_0001.jpg"
NL.IMRO.0037.WZ1608-vs01
ontwerp: 17 november 2016
vastgesteld: 17 januari 2017