Gemeente Leeuwarden

 

Omgevingsvergunning Leeuwarden - Grondgebonden woningen Nieuwe Schrans/Emmanuel Murandstraat

 

Bijlagen bij Besluitdocument:

 

1 Aanvraaggegevens

 

2 Foto’s bestaande situatie

 

3 Tekeningen

 

4 EPC berekening hoekwoning

 

5 EPC berekening tussenwoning

 

6 Ventilatieberekening

 

7 Details

 

8 Berekening daglichttoetreding

 

9 Verklaring van geen bedenkingen