direct naar inhoud van 3.6 Recreatie
Plan: Buitengebied 2010
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0082.000300-0004

3.6 Recreatie

Het landschap van de gemeente Lemsterland kan als typisch Fries worden gekarakteriseerd: een open landschap en veel water. Met name de kern Lemmer heeft een grote aantrekkingskracht op recreanten en dan met name op de watersportliefhebbers. Het buitengebied van Lemsterland kent een aantal verblijfsrecreatieve voorzieningen (zoals kleinschalige kampeerterreinen en recreatieappartementen) en dagrecreatieve voorzieningen (zoals zeilscholen, een speelgoedmuseum en boerengolf). De percelen met een recreatieve functie zijn opgenomen in Bijlage 10 Niet-agrarische bedrijvigheid. Het gaat daarbij ook om nevenactiviteiten op agrarische bedrijven en om kleinschalige activiteiten ondergeschikt aan de woonfunctie. Het buitengebied vervult verder ook een belangrijke functie voor het recreatief medegebruik (onder andere fietsen, varen en wandelen). Verder kent het gebied een aantal strandjes, haventjes en vissteigers.