direct naar inhoud van 7.4 Ambtshalve aanpassingen
Plan: Buitengebied 2010
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0082.000300-0004

7.4 Ambtshalve aanpassingen

Na de overlegronde zijn nog een aantal verzoeken bij de gemeente binnengekomen om medewerking te verlenen aan nieuwe ontwikkelingen. Dit heeft geleid tot de volgende aanpassingen in het bestemmingsplan:

  • Gebouwtje langs de A6 op het terrein van de PEB. Het gebouwtje is karakteristiek. Dorpsbelang heeeft verzocht om een nieuwe bestemming voor het gebouwtje, zodat het behouden kan blijven. Het gebouwtje heeft de bestemming "Maatschappelijk" met de aanduiding "cultuur en ontspanning" gekregen en is bestemd voor expositieruimtes, buurthuis of museum of daarmee gelijk te stellen functies en daarbij behorende ondergeschikte horeca".
  • Waterplas langs de A6. Door de eigenaar is een verzoek ingediend om een karperkwekerij en -visserij op te zetten. Het vissen is een recreatieve activiteit. De gemeente ondersteunt het initiatief en werkt mee door het bestemmingsplan aan te passen. De waterplas krijgt een aanduiding "viskwekerij", en is bestemd voor 'een viskwekerij met zes overnachtingsmogelijkheden'. In de bouwbepalingen is opgenomen dat, op de oever, maximaal 125 m2 bebouwing is toegestaan voor het realiseren van 6 overnachtingsmogelijkheden in de vorm van kampeerplaatsen, twee sanitaire voorzieningen en twee afvalverzamelpunten.