direct naar inhoud van Regels
Plan: Laares 2014 - Wijziging 1
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.BP00135-0003

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan:

het bestemmingsplan Laares 2014 - Wijziging 1 met identificatienummer NL.IMRO.0153.BP00135-0003 van de gemeente Enschede.

1.2 bestemmingsplan:

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.

1.3 bestemmingsplan Laares 2014

Het bestemmingsplan "Laares 2014" met identificatienummer NL.IMRO.0153.BP00073-0003 zoals vastgesteld door de gemeenteraad van Enschede bij besluit van 15 december 2014.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 2 Van toepassing verklaring

De regels 1 tot en met 3 van dit plan: zijn aanvullend op de regels die zijn opgenomen in het bestemmingsplan "Laares 2014".

Door dit plan: wordt in artikel 10 Woongebied van het bestemmingsplan "Laares 2014" onder 10.1 Bestemmingsplanomschrijving toegevoegd sub h.

Artikel 10.1, h:

Ter plaatse van de specifieke bouwaanduiding - a [spb-a] zijn de gronden tevens bestemd voor de bouw van maximaal 15 aaneengebouwde grondgebonden woningen.

Voor het overige blijven de regels van het bestemmingsplan "Laares 2014" onverminderd van kracht.

Hoofdstuk 3 Overgangs- en slotregels

Artikel 3 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan "Laares 2014 - Wijziging 1".