Plannaam : Bedrijvenpark Rijksweg 50 - 2010
Plancode (idn) : NL.IMRO.0166.00991012-OW01
Status : Ontwerp
Status Datum : 23-07-2010
 1. Artikel 1 Begrippen
 2. Artikel 2 Wijze van meten
 3. Artikel 3 Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen
 4. Artikel 4 Bedrijventerrein
 5. Artikel 5 Groen
 6. Artikel 6 Verkeer
 7. Artikel 7 Leiding
 8. Artikel 8 Waterstaat - Waterkering
 9. Artikel 9 Antidubbeltelregel
 10. Artikel 10 Algemene aanduidingsregels
 11. Artikel 11 algemene gebruiksregels
 12. Artikel 12 Algemene ontheffingsregels
 13. Artikel 13 Algemene procedureregels
 14. Artikel 14 Algemene wijzigingsregels
 15. Artikel 15 Overgangsrecht
 16. Artikel 16 Slotregel