Toelichting
Toelichting, Bijlagen
Planregels
Planregels, Bijlagen
 
Plancode (idn) : NL.IMRO.0166.00991026-VB01
Status : Vastgesteld
Status Datum : 16-05-2012
naar de inhoudsoopgave van de planregels
naar de bovenkant van deze pagina
naar de onderkant van deze pagina

Bijlagen bij toelichting

De volgende bijlagen maken deel uit van de toelichting op het bestemmingsplan Bedrijvenpark Rijksweg 50 - 2010, tweede aansluiting.

Bijlage 1 - Wegverkeerslawaai rapport

Akoestisch onderzoek Ontsluitingsweg Haatland te Kampen.

Bijlage 2 - Wegverkeerslawaai bijlagen

Bijlagen wegverkeerslawaai tweede aansluiting deel Bedrijvenpark RW50

Bijlage 3 - Plankaart

De plankaart als pdf-bestand.