Toelichting
Toelichting, Bijlagen
Planregels
Planregels, Bijlagen
 
Plancode (idn) : NL.IMRO.0166.00991040-VB01
Status : Vastgesteld
Status Datum : 12-07-2012
naar de inhoudsoopgave van de planregels
naar de bovenkant van deze pagina
naar de onderkant van deze pagina

Bijlagen bij regels

De volgende bijlagen maken deel uit van de regels van het bestemmingsplan Binnenstad.

Bijlage 1 - Staat van Bedrijfsactiviteiten

De bijlage Staat van Bedrijfsactiviteiten is ontleend aan de brochure Bedrijven en Milieuzonering van de VNG.

Bijlage 2 - Lijst beroep en bedrijf aan huis

Deze bijlage bevat de lijst met de beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten voor aan huis.

Bijlage 3 - Kappenkaart

Deze bijlage bevat de kappenkaart voor de Binnenstad.

Bijlage 4 - Aanvullende bedrijfsactiviteiten

Deze bijlage bevat een lijst met aanvullende bedrifjsactiviteiten.