direct naar inhoud van 1.3 Doel
Plan: Nationaal Landschap IJsseldelta
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0193.BP11010-0005

1.3 Doel

Het belang van dit bestemmingsplan bestaat uit:

  • Verankering van de uitgangspunten en de kernkwaliteiten van het Ontwikkelingsperspectief Nationaal Landschap IJsseldelta in éénsamenhangend en eenduidig bestemmingsplan.
  • Goede facilitering van de dynamiek die de komende 10 jaar in het gebied wordt verwacht, en daarbij recht doen aan ruimtelijke kwaliteiten en het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden.
  • Invulling van de afspraken over het actualiseren van bestemmingsplannen, die de provincie Overijssel en een aantal gemeenten hebben gemaakt in het convenant “De ruimte op orde” van 4 april 2002.
  • Een digitaal raadpleegbaar bestemmingplan volgens vereisten Wro en Bro.
  • Bijdrage aan ‘Mooi Nederland’, een initiatief van de Minister van VROM om ‘verrommeling’ van het landschap tegen te gaan.
  • Een nieuw besluit te nemen conform de opdracht van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, zoals die is opgenomen in de uitspraak van de Afdeling van 23 mei 2012.