direct naar inhoud van 1.4 Geldende bestemmingsplannen
Plan: Nationaal Landschap IJsseldelta
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0193.BP11010-0005

1.4 Geldende bestemmingsplannen

Bestemmingsplan Buitengebied Zwolle, vastgesteld bij raadsbesluit van 7 juni 1979, nr. 217, gedeeltelijk goedgekeurd door gedeputeerde staten op 21 oktober 1980, afd. 2, nr.79565, gedeeltelijk goedgekeurd en gedeeltelijk onherroepelijk geworden bij Koninklijk Besluit van 27 juni 1986, nr. 112;

Bestemmingsplan "Uiterwaarden IJssel, Vecht en Zwarte Water". Het bestemmingsplan is vastgesteld op 22 november 2004 en gedeeltelijk goedgekeurd in juli 2005;

BP Dijkverlegging Westenholte, vastgesteld bij raadsbesluit van 6 december 2010, nr. EC0909-0018, gedeeltelijk onherroepelijk geworden op 23 mei 2012 bij besluit van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, nr. 191-667;

BP Buitengebied IJsselmuiden, vastgesteld bij raadsbesluit van 8 november 1993, nr. 11/5, gedeeltelijk goedgekeurd door gedeputeerde staten op 21 juni 1994, nr. RGP93/2097

BP Buitengebied Hasselt, vastgesteld bij raadsbesluit van 25 mei 1999, gedeeltelijk goedgekeurd door gedeputeerde staten van 21 december 1999.