BIJLAGEN behorend bij:

 

Bestemmingsplan

Buitengebied, Zorglandgoed Assche Veld, Buurmalsen

 

Gemeente Buren    

 

A.            Totaalvisie en beeldkwaliteit Landgoed Assche Veld, Jos van de Lindeloof tuin- en landschapsarchitectenbureau, 13 februari 2014.


B.            Archeologisch bureau-onderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van boringen aan de Nieuwe Steeg te Buren (Gld), ARC, rapportnummer 2010-209.


C.            Karterend inventariserend veldonderzoek door middel van boringen aan de Nieuwe Steeg te Buren, ARC, rapportnummer 2010-247.


D.            Verkennend en nader bodemonderzoek, NIPA milieutechniek b.v. te Oss, project: 09.11411.


E.            Aanvullend bodemonderzoek, NIPA milieutechniek b.v. te Oss, projectnummer 10.11924.


F.            Akoestisch rapport - geluidbelasting van de gevel landgoed Assche Veld, Ulehake Bouwfysica, rapportnummer 12397-1 / RAP-01.


G.            Ecologisch onderzoek en toetsing aan de Flora- en faunawet, Zorglandgoed Asscheveld, Buurmalsen, atkb adviesbureau voor bodem, water en ecologie, rapportnummer: 20101001/Rap01 van 4 oktober 2012.


H.            Aanvullende notitie actualiteit onderzoek en toetsing, van het in 2012 uitgevoerde ecologisch onderzoek, atkb adviesbureau voor bodem, water en ecologie, 1 september 2015.


I.            Verkeerseffecten woon-zorgcomplex in Buurmalsen, adviseurs mobiliteit Goudappel Coffeng, rapportnummer ATM001/Vnj/0003.02 van 10 oktober 2014