direct naar inhoud van Bijlagen toelichting
Plan: Parapluherziening Uitsluiten woningbouw bestemmingen Centrum en Gemengd - 2018
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0222.R70B014A-0002

Bijlagen toelichting

Bijlage 14 Beleidsstukken niet van toepassing

De volgende beleidsstukken zijn voor het voorliggende bestemmingsplan onderzocht, waaruit bleek dat zij niet van toepassing zijn op het bestemmingsplan:

 • Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR), Rijksoverheid,
  inwerking gestreden op 13 maart 2012;
 • Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro), inclusief latere aanvullingen, Rijksoverheid,
  vastgesteld op 22 augustus 2011, laatstelijk aangevuld 1 januari 2018;
 • Besluit ruimtelijke ordening, Rijksoverheid
  21 april 2008, inclusief latere wijzigingen, laatstelijk gewijzigd 1 juli 2017;
 • Cultuur en Erfgoed 2017-2020, Beleef het mee! Provincie Gelderland,
  vastgesteld 29 juni 2016;
 • Regionale Structuurvisie Achterhoek 2012,
  vastgesteld 26 april 2012;
 • Structuurvisie Doetinchem 2035,
  vastgesteld 26 september 2013;
 • Doetinchem natuurlijk Duurzaam, gemeente Doetinchem,
  vastgesteld 16 februari 2016;
 • Planologisch beleid 2011, gemeente Doetinchem,
  vastgesteld op 30 juni 2011 en onherroepelijk op 5 september 2011;
 • Masterplan Schil, gemeente Doetinchem,
  d.d. 13 december 2007;
 • Mobiliteitsvisie 2016-2026, gemeente Doetinchem,
  vastgesteld 3 november 2016;
 • Groenstructuurplan 2017, gemeente Doetinchem,
  vastgesteld 27 juni 2017;
 • Cultuurnota Dossier Cultuur 2003, gemeente Doetinchem,
  vastgesteld d.d. 18 december 2003;
 • Detailhandelsnota 'Perspectief detailhandel Doetinchem', gemeente Doetinchem,
  vastgesteld op 27 november 2006;
 • Kantorennota 'Ruimte voor kantoren', gemeente Doetinchem,
  vastgesteld op 7 februari 2008;
 • Nota cultuurhistorie, Doetinchem Cultuurhistorierijk, gemeente Doetinchem,
  vastgesteld 25 september 2008;
 • Nota Parkeerbeleid 2012,
  vastgesteld 23 februari 2012;
 • Lijnen op het veld, kadernota sportbeleid Doetinchem 2004 t/m 2007,
  vastgesteld op 23 oktober 2003.