1. Regels
  1. Artikel 1 Begrippen
  2. Artikel 2 Wijze van meten
  3. Artikel 3 Agrarisch
  4. Artikel 4 Agrarisch met waarden
  5. Artikel 5 Bedrijf
  6. Artikel 6 Bedrijf - Nutsvoorziening
  7. Artikel 7 Cultuur en ontspanning - Body en mindcentrum
  8. Artikel 8 Detailhandel
  9. Artikel 9 Gemengd
  10. Artikel 10 Groen
  11. Artikel 11 Horeca
  12. Artikel 12 Kantoor
  13. Artikel 13 Maatschappelijk
  14. Artikel 14 Sport
  15. Artikel 15 Tuin
  16. Artikel 16 Verkeer
  17. Artikel 17 Water
  18. Artikel 18 Wonen
  19. Artikel 19 Waarde - Archeologie 1
  20. Artikel 20 Waarde - Archeologie 2
  21. Artikel 21 Waarde - Archeologie 3
  22. Artikel 22 Waarde - Archeologie 4
  23. Artikel 23 Anti-dubbeltelregel
  24. Artikel 24 Algemene bouwregels
  25. Artikel 25 Algemene gebruiksregels
  26. Artikel 26 Algemene afwijkingsregels
  27. Artikel 27 Algemene wijzigingsregels
  28. Artikel 28 Overige regels
  29. Artikel 29 Overgangsrecht
  30. Artikel 30 Slotregel