Buitengebied Groesbeek

Status: Onherroepelijk
Identificatie: NL.IMRO.0241.BPBuitengebied-GVS2
Plantype: gemeentelijke overheid/bestemmingsplan

Artikel 6 Groen

 

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Groen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  1. groenvoorzieningen;

  2. paden;

  3. speelvoorzieningen;

  4. voorzieningen ten behoeve van de verkeersgeleiding;

  5. kunstwerken;

  6. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;

  7. nutsvoorzieningen.

 

 

6.2 Bouwregels

 

6.2.1 Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

 

6.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van overkappingen, gelden de volgende voorwaarden:

  1. De bouwhoogte van speeltoestellen en kunstwerken mag niet meer bedragen dan 5 m.

  2. De bouwhoogte van lichtmasten en verkeersinstallaties mag niet meer bedragen dan 9 m.

  3. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan 3,5 m.