direct naar inhoud van 2.3 Ruimtelijke structuur
Plan: Heveadorp 2012
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0274.bp0134hv-va04

2.3 Ruimtelijke structuur

2.3.1 Bebouwingsstructuur

Het plangebied omvat circa 320 woningen, 1 restaurant en 1 atelier. De kern Heveadorp bestaat uit meerdere buurten, die in verschillende perioden zijn gebouwd.

Heveadorp is ontstaan uit de buurt die speciaal voor arbeiders uit de Hevea-fabriek was gebouwd. De donkere muren en de rieten dakbedekking geven de hele buurt een landelijk karakter. De woningen zijn verschillend van grootte en voor het merendeel geschakeld, waarbij 2 tot 7 woningen aaneen zijn gebouwd. Deze eerste buurt ligt aan de noordkant van het dorp. De straatnamen Middenlaan, Noorderlaan, Centrumlaan en Zuiderlaan geven de positie van de straat aan ten opzichte van de buurt. De circa 47 woningen van deze buurt staan op de gemeentelijke monumentenlijst.

Een groot deel van het dorp is gerealiseerd op het terrein waar vroeger de Vredestein-fabriek stond. Het voor de fabriek aangelegd terras werd voor de woningbouw weer vergraven. Langs de Beeklaan werd grond weggehaald en elders opgebracht. De hoogteverschillen zijn als sprongen in de achtertuinen terug te vinden. Aansluitend aan de oude buurt zijn blokken van 4 tot 14 geschakelde woningen gerealiseerd.

Ten zuiden hiervan zijn de twee-onder-één kapwoningen gebouwd als overgang tussen de geschakelde en de reeds bestaande vrijstaande woningen langs de Dunolaan. De woningen zijn zodanig gesitueerd, dat ze een verbinding vormen tussen de reeds bestaande vrijstaande woningen aan het eind en aan het begin van de Dunolaan. Een groot aantal van deze woningen aan de Dunolaan is in het Monumenten Inventarisatie Project (MIP) genoemd. Dit betekent dat ze worden gezien als bijzonder bouwwerk uit de periode 1850-1940. Aan het einde van de Dunolaan zijn later aan de noordoostzijde nog 4 woningen toegevoegd, zodat de Dunolaan tot aan de Fonteinallee aan beide zijden is bebouwd.

Ten noorden van de Seelbeek ligt een restaurant. Het restaurant is gevestigd een oud karakteristiek pand met rieten kap. Oostelijk hiervan lag het terrein van het voormalige slachthuis. Nadat dit terrein een aantal jaren in gebruik is geweest door een bedrijf in grondwerken, transport en kraanverhuur, is het in 1995 omgevormd tot woongebied, waarbij twee van de karakteristieke panden met rieten kap behouden zijn.

Het restaurant en het woongebied liggen gescheiden van het dorp en worden omsloten door bossen. De aanwezige bebouwing wordt ontsloten door de Oude Oosterbeekseweg.

2.3.2 Groenstructuur

Kenmerkend voor Heveadorp is de solitaire ligging in het sterk geaccidenteerde terrein. Het dorp wordt aan de oostzijde omsloten door het beekdal en de Valkeniersbosschen en aan de westkant door het bosgebied van landgoed de Duno.

Centraal in het dorp ligt een grasveld dat als park en speelgelegenheid wordt gebruik. Een deel van dit gebied is als speelplaats ingericht. Zuidelijk van de bebouwing aan de Dunolaan ligt een deel van het bosgebied binnen het plangebied.

Het deel van de Seelbeek ter hoogte van het dorp maakt tevens deel uit van het plangebied. De beek stroomt van noord-west naar zuid-oost de stuwwal af, waar het water de Rijn in stroomt. Het oostelijk talud van het beekdal is plaatselijk zeer steil. Aan de westkant was het talud van oorsprong minder steil, ten behoeve van de industrie is dit destijds in terrassen vergraven en is de loop van de beek naar het oosten verschoven.

2.3.3 Verkeersstructuur

De Beeklaan en het oostelijke deel van de Dunolaan vormen samen de hoofdontsluiting van Heveadorp. Deze ontsluiting volgt de richting van het beekdal en verbindt de Oude Oosterbeekseweg met de Fonteinallee. De overige wegen kunnen worden gezien als lussen aan deze hoofdontsluiting. De Middenlaan vormt hierop een uitzondering. Deze straat heeft een directe verbinding met de Oude Oosterbeekseweg.

afbeelding "i_NL.IMRO.0274.bp0134hv-va04_0004.jpg"