• Plan: Scoutingterreinnen Bosstraat
  • Plantype: gemeentelijke overheid/bestemmingsplan
  • Status: vastgesteld
  • Idn: NL.IMRO.0342.BPSOE0016-0301

Planteksten

Op deze pagina vindt u de planteksten behorende bij het plan Scoutingterreinnen Bosstraat.

BIJLAGEN BIJ DE TOELICHTING


 

Bijlage 1: Akoestisch onderzoek

 

Bijlage 2: Ecologische quickscan in het kader van de Flora- en faunawet