direct naar inhoud van Bijlagen bij toelichting
Plan: Domplein schatkamer, Binnenstad
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0344.BPDOMPLEINSCHATKAM-0601

Bijlagen bij toelichting

(apart bijlagenboek)

Inhoudsopgave

Bijlage 1 Aanwijzingstekst beschermd stadsgezicht binnenstad Utrecht

Bijlage 2 Budgetraming - grote variant

Bijlage 3 Bomenplan - grote variant

Bijlage 4 Exploitatieplan publiekscentra - grote variant

Bijlage 5 Inrichting situatie - grote variant

Bijlage 6 Kabels&Leidingen Domplein - grote variant

Bijlage 7 Notitie economische uitvoerbaarheid - grote variant

Bijlage 8 Notitie maatschappelijke uitvoerbaarheid - grote variant

Bijlage 9 Programma van Eisen Schatkamer Domplein II - grote variant

Bijlage 10 Programma van Essenties - grote variant

Bijlage 11 Quick scan flora en fauna - grote variant

Bijlage 12 Rioleringsplan - grote variant

Bijlage 13 Situatietekening - grote variant

Bijlage 14 Tekeningen- en stukkenlijst - grote variant

Bijlage 15 Uitgangspunten archeologisch onderzoek - grote variant

Bijlage 16 Waterparagraaf - grote variant

Bijlage 17 Installatietekening - kleine variant

Bijlage 18 Bomenplan - kleine variant

Bijlage 19 Inrichtingstekening - kleine variant

Bijlage 20 Situatietekening - kleine variant

Bijlage 21 Aanvulling op Programma van Eisen - kleine variant