direct naar inhoud van Regels

1e Wijziging Amstelveen Zuid-Oost 2015, Groenelaan 3-5

Status: vastgesteld
Identificatie: NL.IMRO.0362.13A-VG01
Plantype: gemeentelijke overheid/wijzigingsplan

Bijlagen Toelichting

 

 

 

Bijlage 1

 

Verkennend Bodemonderzoek

 

Bijlage 2

 

Archeologische Verwachtingenkaart

 

Bijlage 3

 

Geluidrapport

 

Bijlage 4

 

Ontheffing hogere waarden Wet Geluidhinder

 

Bijlage 5

 

Externe Veiligheid: Rapport Groenelaan (1): kwantitatieve risico analyse buisleidingen

 

Bijlage 6

 

Flora en fauna: orienterend onderzoek

 

Bijlage 7

 

Print Toelichting

 

Bijlage 8

 

Verbeelding