direct naar inhoud van Regels
Plan: Partiële herziening Bergen Dorpskern Zuid - Jan Tooropweg 10
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPJanTooropweg10-B001

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Van toepassing verklaring

Op deze partiële herziening zijn de regels van het bestemmingsplan 'Bergen Dorpskern Zuid', vastgesteld op 24 maart 2009 door de gemeenteraad van Bergen, van toepassing, voor zover in de regels van dit plan niet anders is bepaald.

Artikel 2 Begrippen

2.1 plan

het bestemmingsplan 'Partiële herziening Bergen Dorpskern Zuid - Jan Tooropweg 10' van de gemeente Bergen.

2.2 bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0373.BPJanTooropweg10-B001 met de bijbehorende regels.

2.3 bestemmingsplan Bergen Dorpskern Zuid

het bestemmingsplan 'Bergen Dorpskern Zuid', zoals vastgesteld door de gemeenteraad van Bergen op 24 maart 2009.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Algemeen

De bestemmingsregels uit het bestemmingsplan 'Bergen Dorpskern Zuid', zijn van toepassing op dit plan, met dien verstande dat de plankaart wordt aangepast zoals aangegeven op de verbeelding in deze partiële herziening.

Hoofdstuk 3 Overgangs- en slotregels

Artikel 4 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: 'Regels van het bestemmingsplan 'Partiële herziening Bergen Dorpskern Zuid - Jan Tooropweg 10'.