ARTIKEL 51 Vrijwaringzone - Straalpad

Ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringzone - straalpad' geldt dat bebouwing niet hoger mag zijn dan 30 m.