1. ARTIKEL 1 Begrippen
 2. ARTIKEL 2 Wijze van meten
 3. ARTIKEL 3 Agrarisch
 4. ARTIKEL 4 Agrarisch - Glastuinbouw
 5. ARTIKEL 5 Agrarisch - Paardenhouderij
 6. ARTIKEL 6 Agrarisch - Tuinbouw
 7. ARTIKEL 7 Bedrijf
 8. ARTIKEL 8 Bedrijf – Brandweerkazerne
 9. ARTIKEL 9 Bedrijf – Garage
 10. ARTIKEL 10 Bedrijf - Nutsvoorziening
 11. ARTIKEL 11 Bedrijf – Vuiloverslagstation
 12. ARTIKEL 12 Bedrijf - Waterzuiveringsinstallatie
 13. ARTIKEL 13 Bedrijventerrein
 14. ARTIKEL 14 Centrum
 15. ARTIKEL 15 Gemengd - 1
 16. ARTIKEL 16 Gemengd - 2
 17. ARTIKEL 17 Groen
 18. ARTIKEL 18 Horeca
 19. ARTIKEL 19 Kantoor
 20. ARTIKEL 20 Maatschappelijk
 21. ARTIKEL 21 Natuur
 22. ARTIKEL 22 Recreatie - Verblijfsrecreatie
 23. ARTIKEL 23 Recreatie - Volkstuin
 24. ARTIKEL 24 Sport
 25. ARTIKEL 25 Tuin
 26. ARTIKEL 26 Verkeer
 27. ARTIKEL 27 Verkeer - Garagebox
 28. ARTIKEL 28 Water
 29. ARTIKEL 29 Wonen
 30. ARTIKEL 30 Wonen - Gestapeld
 31. ARTIKEL 31 Woongebied
 32. ARTIKEL 32 Wonen – Vrijgekomen agrarisch bedrijf
 33. ARTIKEL 33 Leiding - Gas
 34. ARTIKEL 34 Leiding - Riool
 35. ARTIKEL 35 Waarde - Cultuurhistorie Stelling van Amsterdam
 36. ARTIKEL 36 Waterstaat - Waterkering
 37. ARTIKEL 37 Antidubbeltelregel
 38. ARTIKEL 38 Uitsluiting aanvullende werking Bouwverordening
 39. ARTIKEL 39 geluidszone - gezoneerd industrieterrein
 40. ARTIKEL 40 geluidszone - industrie
 41. ARTIKEL 41 Algemene afwijkingsregels
 42. ARTIKEL 42 Algemene wijzigingsregels
 43. ARTIKEL 43 wro-zone - wijzigingsgebied 1
 44. ARTIKEL 44 wro-zone - wijzigingsgebied 2
 45. ARTIKEL 45 wro-zone - wijzigingsgebied 3
 46. ARTIKEL 46 wro-zone - wijzigingsgebied 4
 47. ARTIKEL 47 wro-zone - wijzigingsgebied 5
 48. ARTIKEL 48 wro-zone – wijzigingsgebied 6
 49. ARTIKEL 49 Luchtvaartverkeerzone - LIB
 50. ARTIKEL 50 Veiligheidszone - LPG
 51. ARTIKEL 51 Vrijwaringzone - Straalpad
 52. ARTIKEL 52 Milieuzone - Geurzone
 53. ARTIKEL 53 Overgangsrecht
 54. ARTIKEL 54 Slotregel